Antikvariat för utvalda  böcker. Vi köper och säljer dedikations- & proveniensexemplar, äldre & sällsynta böcker, vackra bokband, handskrifter och bilder, böcker om konst och design samt allmänt sortiment

Konsthandel för äldre svenska teckningar,
skisser, grafik och porträtt

Est. 1999

Böcker

BÖCKER

KONST

  • Instagram
  • Facebook

instagram