top of page

(Rudbeck, Olof) - Atterbom, Per Daniel Amadeus: Minne af professoren i medicinen vid Upsala universitet Olof Rudbeck den äldre.

 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1849 [-1851]. 8:o. Litograferat titelblad + 394 s.

Ngt senare svart halvskinnband med prydliga biblioteksmarkeringar från Kalmar stadsbibliotek (stämplar, hyllsigna, lånesticka och katalogkort i ficka) samt med några tidningsurklipp om Rudbeck i ett kuvert som fästs på främre spegeln.

Främre blå otryckta omslaget medbundet, med Atterboms egenhändiga dedikation: “Till Hr Professor Beckman från hans vän Författaren”.

Prydliga rättelser i bläck på s. 83, 85-7, 100, 125, 178, 203, 208, 259, 271, & 333, synbarligen av Atterbom själv.

Mottagaren var västgöten Anders Fredrik Beckman (1812-1894), som disputerat för Atterbom 1836 och utsetts till tf. professor i pastoralteologi vid Uppsala universitet 1847 och till professor i dogmatik och moralteologi 1851. Han var senare biskop i Härnösand, och i Skara från 1875.

Sällsynt separatupplaga av denna uppsats, som även trycktes i del 23 & 24 av Svenska Akademiens handlingar ifrån 1796 (1850 & 1851, s. 314-580 + litogr. frontispis & s. 1-125). Särtrycksupplagan är naturligtvis också tryckt i två omgångar, och utgavs säkert som en helhet vid fullbordandet av handlingarnas del 24 (1851). Antagandet styrks av det bevarade blå främre omslaget och spår av ett identiskt bakre omslag i detta exemplar. En tryckt hänvisning på s. 271 dirigerar läsaren till “föregående delen, sid 501”, vilket här rättats i bläck till ”sid. 191”, det korrekta sidnumret för särtrycksupplagan.

“Atterboms [biografi] över Rudbeck […] var den utförligaste och bästa avhandling i svensk lärdomshistoria, som då ännu författats, ett levande porträtt från svensk stormaktstid” (Bengt Hildebrand, “Biografisk historiografi och Svenskt Biografiskt Lexikon”, PHT 40 (1939-40), s. 163).

 

ENGLISH:

 

(Rudbeck, Olof) - Atterbom, Per Daniel Amadeus: Minne af professoren i medicinen vid Upsala universitet Olof Rudbeck den äldre.

 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1849 [-1851]. 8vo. Lithographed title + 394 pp.

Somewhat later quarter black calf; stamps, shelf-marks and a catalogue card from Kalmar stadsbibliotek in a pocket. An old envelope containing a few newspaper cuttings about Rudbeck pasted to front free endpaper.

Front blue wrapper bound in, inscribed in ink by the author: “Till Hr Professor Beckman från hans vän Författaren”. With neat corrections in ink on pp. 83, 85-7, 100, 125, 178, 203, 208, 259, 271, & 333, apparently by Atterbom.

A rare separate issue of this text, which also appeared in vols. 23 & 24 of the transactions of the Swedish Academy (Svenska Akademiens handlingar ifrån 1796, 1850 & 1851, pp. 314–580 + lith. front. & 1-125 respectively).

The present separate emission was also printed in two parts, and it seems likely that it was only issued upon completion of the printing of vol. 24 of the transactions in 1851. A printed note on p. 271 in this copy refers the reader to “page 501 of the previous volume”, which has been corrected in ink to “page 191”, which is the correct page number in the separate edition.

Atterbom om Rudbeck, med dedikation

SKU: 813
2 500,00 krPris
    bottom of page