top of page

[Olavus Petri]: Een nyttwgh underwijsning. Den svenska reformationens förstlings-skrift tryckt i Stockholm år 1526 till minnet af Uppsala möte ånyo utgifven af Aksel Andersson.

 

Uppsala, Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling, 1893. 8:o. [viii] + 228 sid. Tryckt på fint papper, två rader av titeln tryckta i rött. Med en notifikation infäst på slutet: “Inledning och Glossar äro ämnade att blifva färdiga och utdelas under oktober månad 1893”. De ingår inte i föreliggande exemplar.

 

Exemplar av separatupplagan på bättre papper med titeltryck i två färger, utkom även på vanligt papper som Skrifter utgivna af Svenska literatursällskapet 11:3 / Skrifter från Reformationstiden, 3.

 

Välbevarat senare pergamentryggband (Upp