top of page

(Palbitzki, Mathias) (1623-1677) - Wilhelm Nisser: Mathias Palbitzki som connoisseur och tecknare.

 

Uppsala, Almqvist & Wiksells boktryckeri, 1932. 8:o. 144 sid. + frontispisporträtt + 56 illustrationer på 14 planschblad. Med litteraturförteckning, konstnärsregister och ortsregister.

 

Trevligt halvklotband, omslagen ej medbundna, exlibris för August Hahr samt ställvis med dennes prydliga noteringar och förstrykningar i blyerts.

 

Fint proveniensexmplar: August Hahr (1868-1947) var konsthistoriker, fil. dr. 1898 på en avhandling om Per Krafft den äldre samt ett arbete om David von Krafft och den Ehrenstrahlska skolan. Han var i första hand intresserad av konsthistorien under svenskt 1500- och 1600-tal och utgav en rad skrifter i ämnet.

 

Första upplagan. En ngt utökad version utkom två år senare.

 

Innehåll: ”Göticismen i Sverige”, ”1600-talsklassicitetens Italien”, ”Biografiskt”, ”Connoisseuren”, ”Tecknaren” (Svenska landskap, Polska Vyer, Franska vyer, Motiv från Spanien, Vyer från Italien, Kopior av antika monument, S. Antonio på Malta, Egyptiska vyer, Zeustemplet i Olympia, Porträtt, Bokillustrationer). Bilagor: ”Mathias Palbitzkys (!) journal 1623-1667”, ”Brev från M. Palbitzki till drottning Kristina angående Sagunt. I Övers.”, ”Förteckning över Mathias Palbitzkis teckningar, lavyrer och akvareller”.

 

Matthias Palbitzki, född i Hinter-Pommern och död 1677 på Julita i Södermanland, var diplomat och friherre. Efter avslutade studier vid Sorö akademi i Danmark begav han sig på en resa till kontinenten, och träffade i Hamburg fältmarskalken Gustaf Horn som övertalade honom att gå i svensk tjänst och följa med till Stockholm. Han ville dock gärna genomföra en längre utrikes resa och fick tillstånd av drottning Kristina att få vara frånvarande i fyra år, under vilka han besökte Danmark, Tyskland, Holland, Spanska Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Sicilien, Sardinien, Korsika, Malta, Grekland och Egypten. Därefter återvände han på drottningens befallning till Sverige, och utnämndes till kammarherre. Under de följande åren deltog han i en mängd diplomatiska beskickningar, till Venedig och Toscana, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Polen och kejserliga hovet.

 

ENGLISH:

 

(Palbitzki, Mathias) (1623-1677) - Wilhelm Nisser: Mathias Palbitzki som connoisseur och tecknare. [M. Palbitzki as a Connoisseur and Draughtsman, in Swedish, illustrated.]

 

Uppsala, Almqvist & Wiksells boktryckeri, 1932. 8vo. 144 pp. + frontispiece portrait + 56 illustrations on 14 plates. With bibliography and indices of artists and places.

 

Contemporary half cloth, bookplate of Nisser’s colleague, art historian August Hahr, with his annotations in pencil.

 

First edition, a slightly revised version was published two years later. With sections about Palbitzki’s views from Sweden, Poland France, Spain, Italy and Egypt, his sketches of ancient monuments and portraits. With his journal 1623-1667, his letters to Queen Kristina, and a catalogue of his works as appendices.

Mathias Palbitzki som connoisseur och tecknare

SKU: 303259
0,00 krPris
    bottom of page