ÅHRÉN, Uno (1897-1977): Bostadsfrågans nuvarande läge i Göteborg. Några fakta. [...] Föredrag hållet i Tekniska Samfundets avdelning för husbyggnadskonst den 30 oktober 1935.

 

Göteborg, Elanders boktryckeri aktiebolag, 1936. 8:o.  Sid. [ii] + 65-82.

 

Klammerhft., tr. omslag, dek. skyddsomslag med lätta bruksspår och några ljusa fläckar på baksidan.

 

(Tekniska samfundets handlingar, n:o 2, 1936.)

 

Arkitekten Uno Åhrén var en av de ivrigaste introduktörerna av funktionalismen, bland annat som medförfattare till skriften ”acceptera”. Åhrén var främst inriktad på det sociala perspektivet i bostadsfrågorna. Från det sena 1910-talet och framåt deltog Uno Åhrén i en rad konstindustriella utställningar: Hemutställningen 1917, Göteborgsutställningen 1923, Världsutställningen i Paris 1925, Stockholmsutställningen 1930 och Världsutställningen i Chicago 1933. Efter 1930 ägnade sig Åhrén huvudsakligen åt stadsbyggnadsarkitektur och stadsplanering, bland annat som stadsplaneringsarkitekt i Göteborg 1932-43. För Firma Svenskt Tenn