Falkman, Ludvig B.: Upplysningar om kronans, kyrkornas och presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660, jemväl innehållande beskrifning öfver och förklaring af 1569 års Lunds stifts landebok samt utredning af tvisten om äganderätten till de såkallade halländska kyrkohemmanen. 1-2.

 

Lund, Berlingska boktryckeriet, 1848. 8:o. [xx] + 328; + [iv] + 344 sid.

Två häftade volymer, helt oskurna och ouppskurna i tryckta originalomslag. Inlagan lätt mörknad, första titelsidan ngt fingersolkad.

Setterwall 5628.

 

ENGLISH:

 

Falkman, Ludvig B.: Upplysningar om kronans, kyrkornas och presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne