top of page

Wåhlin, Lars Petter: Andaktsbok för enskilt gudstjenst. 1–2.

 

Lund, C. Fr. Berlings Boktryckeri, 1827–1828. 4:o. [xii] + 380; + [ii] + 582 + [vi] s.

Vackert samtida guldornerat skinnband av J. F. Stangenberg, avbildat och beskrivet på ett uppslag i Johannes Rudbeck, "Svenska Bokband under nyare tiden", 3 (1914), s. 20–21:

"Vidstående band är af mörkgrön saffian med guld- och blindpressningar. Bård af en guldpressad enkellinje med rosett i hörnen och därinom blindpressade rosetter mot streckad grund. Blindpressad ram med blad, i hörnen en fyrkantig rosett. Därinom en guldpressad ornamental ram, inom enkellinjer bladmotiv och i hörnen en fyrbladig stiliserad blomma; ramen är inåt kantad af ett blindpressadt ornamentalt mönster. I midten en blindpressad figur, sammansatt af flera stämplar med stiliseradt bladverk. Ryggen: lös med fyra platta bind [=lösrygg är en bokbinderiteknisk term, och avser inte en skada], i andra fältet titel, i första och femte fältens öfver- och underkant streckad bård samt i deras midt stiliseradt bladverk, allt guldpressadt, i tredje och fjärde fältens öfver- och underkant nyssnämnda streckade bård samt i deras midt en guldtryckt enkellinje omgifven af ett palmettartadt, blindpressadt mön