top of page

Wahlbom, Carl (Kalmar 1810-London 1858): Självporträtt.

 

Blyertsteckning. Gamla påskrifter nedanför bilden: ”C. Wahlbom ritadt af honom sjelf” samt ”Prof. Wahlboms porträtt - tecknadt af honom sjel[f]”. 22,5 × 16 cm. Odaterad, men rimligen utförd på 1830-talet då Wahlbom var i 20-årsåldern. Två hörn med smärre pappersförlust efter en tidigare montering, liten tejpfläck i nedre vänstra hörnet. Inramad.

 

Livligt självporträtt av en ung, glasögonprydd Carl Wahlbom sedd nästan rakt framifrån. Fin, detaljerad valörteckning av ansiktet, dräkten återgiven mer summariskt. Tidigare odokumenterat.

 

Wahlbom gjorde sig känd framförallt som djur- och historiemålare. Han har endast målat enstaka porträtt, men hörde till sin generations främsta tecknare och har utfört fina bilder av vänner och konstnärskolleger, däribland Per Henrik Ling (Göteborgs museum) och Per Wickenberg (Nationalmuseum). Flera självporträtt har bevarats, av vilka detta måste vara ett av de allra tidigaste.

 

Wahlbom lämnade Sverige 1838 för studier i Paris och Rom. Såväl akvareller som mästerliga skisser från vardagslivet visar hur mycket hans stil utvecklades, särskilt under tiden i Paris. Under en tid arbetade han med illustrationer till en ambitiös utgåva av Gustav II Adolfs historia, men projektets engelska förläggare drabbades av ekonomiska svårigheter och det hela gick om intet. Efter en tid i Stockholm som lärare vid Konstakademien sökte sig Wahlbom på nytt utomlands 1853. Han hoppades kunna förbättra sin hälsa, men dog slutligen i London vid 48 års ålder och ligger begravd i Woking.

 

ENGLISH:

 

Self-portrait by Carl Wahlbom. Pencil. 22,5 x 16 cms. A few contemporary annotations in lower margin, “C. Wahlbom ritadt af honom sjelf” (C. Wahlbom drawn by himself) and “Prof. Wahlboms porträtt - tecknadt af honom sjel[f]” (Professor Wahlbom’s portrait, drawn by himself). Undated, but from the 1830s.

 

Two corners with slight paper loss, small stain from adhesive tape in lower left corner.

 

A lively self-portrait by a very young Carl Wahlbom wearing his glasses. Previously unrecorded. As a painter Carl Wahlbom is especially known for pictures of animals (horses) and scenes from history. Several self-portraits have been preserved, of which this must be one of the earliest. Wahlbom left Sweden in 1838 to study in Paris and Rome. He was one of the foremost Swedish draughtsmen of his generation, and his style developed greatly in France where he painted fine watercolours and drew brilliant sketches of everyday life. He was engaged by an English publisher to illustrate a grand edition of the history of King Gustav II Adolf, but the plans came to nothing due to financial difficulties. After a few years of teaching at the Academy of Arts in Stockholm Wahlbom travelled abroad again in 1853 to cure his health, but died in London at the age of 48. He is one of presumably very few Swedish artists to be buried at Woking.

Carl Wahlbom: Självporträtt

SKU: 2162
12 000,00 krPris
    bottom of page