Hammarskjöld, Dag: Att välja Europa.

 

Särtryck ur Svensk Tidskrift, årg. 38 (1951). Uppsala 1951. 8:o. Sid. 442-459.

Klammerhft., tryckta röda omslag. Smärre missfärgningar från häftklamrarna.

Dedikation på främre omslaget till icke namngiven mottagare: ”från vännen förf.”

Ursprungligen ett föredrag i Politiska klubben i Göteborg den 15 oktober 1951.

Innan Hammarskjöld våren 1953 utsågs till FN:s generalsekreterare gjorde han snabb karriär i den svenska statsapparaten. Han var bl. a. kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet 1949-1951 och därefter konsultativt statsråd (biträdande utrikesminister i ekonomiska frågor av internationell karaktär) 195