top of page

[Ehrensvärd, Carl August] (1745-1800): Resa til Italien, 1780, 1781, 1782. Skrifven 1782 i Stralsund.

 

Stockholm, tryckt i Kongl. tryckeriet, 1786. 4:o. (23,8 x 20,5 cm). [iv] + 84 + [ii] sid. Tryckt på tjockt papper.

 

Exemplar utan de 38 etsade planscherna. (De kunde köpas separat enligt instruktioner på det sista bladet, bevarat i detta exemplar: ”Hos bokbindaren Martin på Regeringsgatan och huset n:o 74, finnas de estamper som tjena til tabeller i Resan til Italien 1780, 1781, 1782. Tretio åtta st. kostar i contourer 1 r:dal. 16 sk., och illuminerade 5 r:dal.”)

 

Den ytterst sällsynta första upplagan av ”Resa til Italien”. Inlagan genomgående lagerfläckad och de första 4-5 bladen med en stor påtaglig fuktrand, titelbladet med minimal hörnförlust. Bunden av Arne Nilsson i rött halvfranskt band med upphöjda bind på ryggen och sparsam gulddekor, helt obetydliga bruksspår. Trots fuktranden ett trevligt exemplar och en ovanlig möjlighet att förvärva Ehrensvärds text komplett i dess första upplaga. Med namnteckning ”James Maule” i svart bläck på titelsidan, dvs en medlem av den från Skottland invandrade göteborgsfamiljen Maule som under två generationer tjänstgjorde i Ostindiska kompaniet. Möjligen rör det sig om Jacob / James Maule d.y. (1743-1805), krigsråd och superkargör. Signaturen återges även troget på det första av två medbundna blad 1800-talspapper; det är svårt att avgöra om det rör sig om en avskriven kopia av namnteckningen på titeln, eller om båda ska antas vara skrivna av en något senare medlem av familjen.

 

Lindberg, Swedish books, 52.