top of page

[Ehrensvärd, Carl August] (1745-1800): Resa til Italien, 1780, 1781, 1782. Skrifven 1782 i Stralsund.

 

Stockholm, tryckt i Kongl. tryckeriet, 1786. 4:o. (23,8 x 20,5 cm). [iv] + 84 + [ii] sid. Tryckt på tjockt papper.

 

Exemplar utan de 38 etsade planscherna. (De kunde köpas separat enligt instruktioner på det sista bladet, bevarat i detta exemplar: ”Hos bokbindaren Martin på Regeringsgatan och huset n:o 74, finnas de estamper som tjena til tabeller i Resan til Italien 1780, 1781, 1782. Tretio åtta st. kostar i contourer 1 r:dal. 16 sk., och illuminerade 5 r:dal.”)

 

Den ytterst sällsynta första upplagan av ”Resa til Italien”. Inlagan genomgående lagerfläckad och de första 4-5 bladen med en stor påtaglig fuktrand, titelbladet med minimal hörnförlust. Bunden av Arne Nilsson i rött halvfranskt band med upphöjda bind på ryggen och sparsam gulddekor, helt obetydliga bruksspår. Trots fuktranden ett trevligt exemplar och en ovanlig möjlighet att förvärva Ehrensvärds text komplett i dess första upplaga. Med namnteckning ”James Maule” i svart bläck på titelsidan, dvs en medlem av den från Skottland invandrade göteborgsfamiljen Maule som under två generationer tjänstgjorde i Ostindiska kompaniet. Möjligen rör det sig om Jacob / James Maule d.y. (1743-1805), krigsråd och superkargör. Signaturen återges även troget på det första av två medbundna blad 1800-talspapper; det är svårt att avgöra om det rör sig om en avskriven kopia av namnteckningen på titeln, eller om båda ska antas vara skrivna av en något senare medlem av familjen.

 

Lindberg, Swedish books, 52.

 

Första upplagan av ”Resa til Italien” trycktes i liten upplaga huvudsakligen för utdelning. Antalet exemplar är inte känt med säkerhet, men brukar anses ha varit 50 eller möjligen 100 exemplar. Elias Martin antas ha graverat planscherna efter vännen Ehrensvärds teckningar och akvareller, och gravyrerna såldes både kolorerade och okolorerade ”hos bokbindaren Martin på Regeringsgatan”, dvs hos Elias Martins bror Samuel.

 

ENGLISH:

 

[Ehrensvärd, Carl August] (1745-1800): Resa til Italien, 1780, 1781, 1782. Skrifven 1782 i Stralsund. (Journey to Italy, 1780, 1781, 1782.)

 

Stockholm, tryckt i Kongl. tryckeriet, 1786. 4to. (23,8 x 20,5 cms). [iv] + 84 + [ii] pp. Printed on heavy paper. Without the 38 engraved plates which were sold separately.

 

Extremely rare first edition, limited to 50 or possibly 100 copies. Foxed throughout, initial 4-5 leaves with large waterstain, title with minimal corner loss. Bound by Arne Nilsson in red half leather, spine gilt, insignificant wear.

 

Despite the staining a rare opportunity to acquire the first edition of the text. Ownership inscription ”James Maule” in black ink on title, possibly Jacob / James Maule the younger (1743-1805).

Ehrensvärd: Resa til Italien, 1780, 1781, 1782 (1786)

SKU: 305072
0,00 krPris
    bottom of page