Ehrensvärd, Carl August - Gunhild Bergh (utg.): Skrifter. 1-2.

 

Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1923-25. 8:o. [viii] + 400; + [ii] + x + 400 s. + 9 planscher (varav en utvikbar) + 3 utvikbara tabeller.

Två volymer. Aningen nötta marmorerade halvfranska band, guldornerade ryggar med upphöjda bind, oskurna inlagor frånsett övre guldsnitt, främre omslag medbundna. Trevligt exemplar.

Allt utgivet, utkom som tre häften. Flera handskrifter av Ehrensvärd ges här ut för första gången.

Innehåll: ”Strödde anmärkningar”, ”Sammelsurium på en resa 1780, 1781, 1782”, ”Resa til Italien, 1780, 1781, 1782”, ”Varianter i Resan till Italien”, ”Underdånigste promemoria”, ”Philosophie om fria konster”, ”Katekhismos eller Underrättelser ställde i frågor och svar om konsternas philosophie”, ”De fria konsters philosophi. 1782”, ”Ärhindringar vid Konsternas philosophie [av G. J. Adlerbe