top of page

Karl Asplund (text) & Yngve Berg (bild): Professoris Martini Olai roslagensis / Hortus sapientiae eller tanckar i åtskillige ämnen / i tijden med en särdeles flijt [...] sammanhämptade och till auctoris fyratijonde födelsedagh å mångas åstundan och begiäran i sin tilbörlige krantz infästade.

 

Stockholm (tr. Nordisk Rotogravyr) 1926. 8:o. xvi sid. Tryckt i rött & svart. Parallelltitel på latin. Påkostat pastischtryck med anledning av konsthistorikern Martin Olssons 40-årsdag. Typografi av Anders Billow, Olssons porträtt i ”träsnitt” av Yngve Berg.

Tryckt i endast 40 exemplar.

Förlagets marmorerade pappersband med tryckt titeletikett. Nött rygg, gott skick. Med tryckt inbjudningskort på fint papper infäst på slutet: ”Till skändligt firande av Martin Olssons fyrtioårsdag den 30 april, samlas hans vänner i lokalen Alberget 5, n. b. (K. A.) kl. 8 e. m. (precis) varefter supé i Götiska rummen kl. 9,30 e. m. O. s. a. till K. A. (=Karl Asplund)”.

”De karikatyrer och skämtteckningar som Yngve [Berg] strödde omkring sig under tjugo- och trettitalen är kanske inte i dag av så stort allmänt intresse men kommer länge att förbli betydande intima, personhistoriska dokument, då de rör sig om män som gjort en insats i konsten och litteraturen. Hans ingivelse spelar också här särdeles ohämmat och lekfullt. Bilden av hans konstnärsskap skulle vara ofullständig utan dem. [...] Till professorn, sedermera riksantikvarien Martin Olssons fyrtioårsdag 1926 lekte vi ihop en liten stollig volym, skildrad i ’De ljusa timmarna’, där vår ganska originelle väns små kuriösa bonmots samlades av mig och transponerades i en parodisk 1600-talsstil under titeln ’Hortus sapientiæ’ eller ’Martini Olai Tanckar’ etc. Den trycktes i 40 exemplar i liten kvarto som den utsöktaste storhetstidspastisch av Billow på Nordisk Rotogravyr. Titelbladet med den store mannens porträtt i gravyrmaner är en övermåttan festlig karikatyr av icke allra snällaste art. Vi var unga på den tiden och hade minst lika roligt då vi förberedde de parodiska födelsedagshyllningarna som under själva festen, och Yngve njöt av dessa lekverk” (Karl Asplund, Yngve Berg (1964), sid. 209-10).

Martin Olsson (1886-1981) var konsthistoriker, arkitekturhistoriker och riksantikvarie. Han medverkade aktivt till skapandet av Stockholms stadsmuseum och var i flera år dess chef, ledde 1914-1922 restaureringen av Riddarholmskyrkan, från 1920 restaureringen av Kalmar slott och utförde från 1922 undersökningar av Stockholms slott och resterna av dess föregångare Tre Kronor. Till följd av detta blev Olsson redaktör för det stora trebandsverket Stockholms slotts historia som utgavs 1940-41. Han skrev därefter en stor historik om Kalmar slott i fyra delar, utgiven 1944-65. 1945-46 ledde Olsson undersökningen av Vasagravarna i Uppsala domkyrka och 1958 undersökningen av Erik XIV:s grav i Västerås domkyrka.

 

ENGLISH:

 

Karl Asplund (text) & Yngve Berg (illustr.): Professoris Martini Olai roslagensis / Hortus sapientiae eller tanckar i åtskillige ämnen / i tijden med en särdeles flijt [...] sammanhämptade och till auctoris fyratijonde födelsedagh å mångas åstundan och begiäran i sin tilbörlige krantz infästade.

 

Stockholm (printed by Nordisk Rotogravyr) 1926. 8vo. xvi pp.

Printed in red & black in just 40 copies.

Marbled boards with printed label, spine slightly worn.

Ett av endast 40 ex.

SKU: 4569
0,00 krPris
    bottom of page