top of page

[Kjöhlström, Isak] (1769-1821): Exlibris för Lars Lostbohm (Låstbom, 1718-1799).

 

Punktgravyr och etsning. Senare avdrag från originalplåten, utfört av koppartryckare Georg Lundin (1882-1948) som även ägt bladet. 6 x 7 cm (plåten), 20,5 x 15,5 cm (bladet). Mycket gott skick.

 

Litteratur: Carlander 2:507. Sjögren, Förteckning å svenska bokägaremärken (1908), sid. 71.

 

Carlander har ingenting att förtälja om boksamlingen men beskriver märket (2:507): ”Å en häll: No < > ... Ex Libris Laur. Lostbohm [3 rader]. Bredvid hällen en gammal ek och nedanför en bok öfver hvilken äro lagda ett svärd och en vågskål. - Detta Ex-libris är en i det närmaste trogen copia af ’Ex legato Gahmiano’”.

 

Sigfrid Gahm är känd för sina donationer till biblioteket i Linköping, vilket även Lars Låstbom gynnade 1760 med ett par sällsynta jord- & himmelsglober av Hondius till kuriosakabinettet. Låstbom var född i Kristinehamn och studerade i Lund. Han blev häradshöfding i Memmings, Skärkinds och Åkerbo härader (Östergötland) 1747, fick assessors och slutligen lagmans titel, och avsked 1795. Namnet togs från Lastad socken i Västergötland.

 

Isak Kjölström bedrev studier vid Konstakademien och för bröderna Martin. 1794 vistades han i Linköping för att själv undervisa i gravyr, förmodligen punktgravyr (”det nya ock wackra sättet ar rita och grawera”). Hultmark & Moselius (s. 182 f) anger att han utöver porträtt och en del bokillustrationer och kartor även utförde ”Exlibris”, rimligen i pluralis.

Exlibris för Lars Lostbohm (1718-1799)

700,00 krPris
    bottom of page