Liljefors, Bruno (Uppsala 1860-1939 Stockholm): Intyg om en förfalskad målning, skrivet på baksidan av ett fotografi av tavlan.


Fotografi med maskinskriven text a tergo, 6 rader, daterad 1 december 1922. 20,5 x 16,5 cm.

Med egenhändig signatur av Liljefors i svart bläck, bevittnad av två personer. Stämpel för ”Fotokompaniet” och för Fritzes hofbokhandel.

Texten lyder: ”Den i omstående