top of page

Drottning Victoria av Sverige (1862-1930): Fem interiörbilder i akvarell, enligt uppgift från Drottningholm.

 

Osignerade och odaterade, men utförda tidigast 1911:

 

Porträtt. (25,4 x 14,5 cm)

Badrum. (22 x 12,5 cm)

Månbord. (24,2 x 13,2 cm)

Vaser. (22 x 14 cm)

Hylla med porträtt. (22,5 x 14 cm)

 

Utförda på akvarellpapper, löst monterade på större kartong. Samtliga med gammal, ungefär likalydande påskrift a tergo: ”Akvarell gjord i Drottningholms slott. Herr Martin Carlsson, Sockenv. 549, Enskede har sagt att akvarell [!] är gjord av Drottning Victoria Sofia Maria”. Drottning Victorias konstnärlighet är väl känd, och hon ägnade sig både åt akvarellmåleri, skulptur och inte minst fotografering.

 

Dessa fina interiörer av Gustav V:s gemål, Victoria av Baden (1862-1930), torde alltså utgöra en serie rumsstilleben från de privata rummen på Drottningholm, inklusive ett litet badrum med toalett bakom en lönndörr. Paret gifte sig 1881 och Gustav V tillträdde Drottningholms slott i samband med att han efterträdde sin far Oscar II som svensk kung 1907. Samtidigt påbörjades en grundlig restaurering av slottet under ledning av arkitekten Erik Lallerstedt. Arbetena pågick till 1911 och på hösten samma år kunde kungen och drottning Victoria flytta in. I samband med detta genomfördes även en större nymöblering av rummen.

 

Kungen hade sin bostadsvåning i den nordöstra flygeln medan drottningen disponerade den nordvästra delen, och man kan förmoda att det är denna miljö som blivit dokumenterad i en serie akvareller. Kanske är det uttryck för samma tendens som beträffande Victorias verksamhet som fotograf: Från att tidigare ha varit mera utåtriktad och bl. a. utgivit och utställt fotografier från resor m.m., begränsade hon i sin officiella roll efter 1907 sin motivkrets till den privata sfären, med familjebilder, privata turistfotografier från sydliga länder samt dokumentation av sommarvistet Tullgarn liksom det nya byggprojektet Solliden på Öland.

 

Bilderna från Drottningholm är intressanta inte minst eftersom det inte finns någon egentlig dokumentation från dessa rum. Det fotografiska källmaterialet från tidigt 1900-tal är ytterst knapphändigt och enligt uppgift från hovet finns varken i Bernadottebibliotekets fotoarkiv eller Kungl. Husgerådskammaren några bilder från de privata rummen på Drottningholm.

 

Bilderna är visserligen varken signerade eller daterade, vilket hade varit önskvärt. Däremot är sagesmannen om konstnär och motiv inte vem som helst. Konsthandlaren och grafikexperten Martin Carlsson (1891-1964) var mycket insatt i ätten Bernadottes historia och hans omfattande Bernadottesamling – 5000 objekt rörande den svenska kungafamiljen från Karl XIV Johan till Gustav VI Adolf, framförallt porträtt av olika slag inkl. kistebrev, målningar, miniatyrer, grafik och bokillustrationer - inköptes 1967 till Kungl. Biblioteket (acc. 1967/45). Riksbibliotekariens ämbetsberättelse talar om ”den stora kollektion av Bernadotte-porträtt, som under ett livslångt samlande hade hopbragts av grafikkännaren Martin Carlsson”. Vidare: ”Genom sin stora bredd kompletterar [samlingen] bibliotekets tidigare innehav av kungliga porträtt. Till förvärvet hörde nämligen även oljemålningar, byster, reliefer och medaljer - föremål som annars inte hör till bibliotekets samlingsområde”.

 

Martin Carlsson drev grafikantikvariat sedan 1910-talet. Han skall ha varit mycket tillbakadragen och ganska litet är känt om hans liv. Han var dock ofta anlitad som informationskälla inom sina expertområden och avtackas bl. a. av Erik Wettergren i förordet till utställningskatalogen ”Elias Martin och hans krets”, med hänvisning till Carlssons ”rika fonder av sakkunskap och forskarhåg”.

Drottning Victoria: Fem akvareller från Drottningholm

SKU: 3499
20 000,00 krPris
    bottom of page