top of page

(Hofsten, Nils): Festskrift tillägnad Nils von Hofsten.

 

Uppsala 1947. Stor 8:o. [iv] + xxxvi + 582 s. + porträtt & fotoplanscher. Med illustrationer i texten.

Klotband, omslagen medbundna, mycket fint exemplar! Proveniens: Författaren, konstnären och tecknaren Gunnar Brusewitz (1924-2004), med exlibris och ett tryckt bokmärke som anger detta.

(Zoologiska bidrag från Uppsala, 25.) Nils von Hofsten (1881-1967) var professor i anatomi, senare zoologi och 1944–1947 rektor för Uppsala universitet, känd för sitt engagemang inom genetik och rasbiologi. Inom zoologin intresserade sig Hofsten bl. a. för de ryggradslösa djurens anatomi, embryologi och geografiska utbredning. Sommaren 1908 deltog han i Gerard De Geers expedition till Spetsbergen med båten Svensksund. Nils von Hofsten började tidigt intressera sig för genetiken och fokuserade på eugenik och befolkningsfrågor. Han var styrelseledamot vid Statens institut för rasbiologi från 1926 ända till 1953 (ordförande från 1945).

Festskriften innehåller bidrag av J. C. Sune Lindqvist, Sven Ekman, Gunnar Dahlberg, Sten Lindroth, Erik Jarvik, Bertil Kullenberg, D. E. Holmdahl, B. E. Ingelmark, Johan Johansson, Karl-Herman Forsslund, Per Brinck, Lars Silén, Bengt Hubendick, Arne Lindroth, John Naeslund, O. Lundblad, Ivar Sperber, Birger Bohlin, Björn Petersen, Folke Borg, Folke Linder, Martin Wrete, Håkan Leyon, Torsten Gislén, Åke Holm, Karl-Georg Nyholm, Lars Faxén, Orvar Nybelin, Arvid Hj. Uggla, Ivar Trägårdh, G. Säve-Söderbergh, Bertil Lundman, G. Einar Du Rietz, Gösta Jägersten, Sven Hörstadius och Tryggve Gustafson.

Brusewitz utförde bl. a. diplomen för Nobelpriset i litteratur 1963-1988 och flera frimärken, men var även en framstående och mycket uppskattad bokkonstnär. Han illustrerade dels sina många egna böcker, ofta på temat djur och natur, dels verk av bl. a. Carl von Linné och Frans G. Bengtsson.

 

ENGLISH:

 

(Hofsten, Nils): Festskrift tillägnad Nils von Hofsten.

 

Uppsala 1947. Large 8vo. [iv] + xxxvi + 582 pp. + portrait and plates. Illustrated in text.

Attractive full cloth, wrappers bound in, very fine.

(Zoologiska bidrag från Uppsala, 25.)

Festschrift to Professor of Anatomy, later Zoology, Nils von Hofsten (1881-1967), with contributions by J. C. Sune Lindqvist, Sven Ekman, Gunnar Dahlberg, Sten Lindroth, Erik Jarvik, Bertil Kullenberg, D. E. Holmdahl, B. E. Ingelmark, Johan Johansson, Karl-Herman Forsslund, Per Brinck, Lars Silén, Bengt Hubendick, Arne Lindroth, John Naeslund, O. Lundblad, Ivar Sperber, Birger Bohlin, Björn Petersen, Folke Borg, Folke Linder, Martin Wrete, Håkan Leyon, Torsten Gislén, Åke Holm, Karl-Georg Nyholm, Lars Faxén, Orvar Nybelin, Arvid Hj. Uggla, Ivar Trägårdh, G. Säve-Söderbergh, Bertil Lundman, G. Einar Du Rietz, Gösta Jägersten, Sven Hörstadius and Tryggve Gustafson.

Provenance: Swedish writer and artist Gunnar Brusewitz (1924-2004), with bookplate.

Festskrift tillägnad Nils von Hofsten

SKU: 784290
400,00 krPris
    bottom of page