von Gegerfelt, Wilhelm (1844-1920): Bro över kanal i Venedig.

 

Stor ofullbordad akvarell över blyerts. Stämplad sterbhussignatur: ”W v Gegerfelt”. Intygad a tergo. 41 x 31,5 cm. Ngt solkat blad med ojämna kanter, provstreck från pensel i marginalerna, bevarade fästremsor i papper längs kanterna från montering på arbetsunderlaget.

 

Ett ganska härligt objekt, vi