top of page

Stephens, George (1813-1895): Det ældste, hidtil kjendte dokument paa Dansk.

 

Særtryk af Aarbøger for nord. Oldk. og Hist. 1885. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1885. 8:o. 14 sid. + 1 plansch (fototypi).

 

Häftad i ngt nötta tryckta omslag.

 

Proveniens: Författarens eget exemplar, med “syltburksetikett” från Huseby, noteringen ”Overprint” på främre omslaget samt några anteckningar på danska i bläck på bakre omslaget.

 

Avser ett 1883 i Odense funnet blybleck med en runristning, som Stephens daterar till 1000-talet. (Han skall dock ha misstolkat inskriften totalt, och enligt Otto von Friesen publicerades den korrekt av Marius Kristensen i ”Danmarks Trylleformler” (1917), sid. 491, och med en troligare datering till 1200- eller rentav 1300-talet.)

 

Löst bifogat med detta Stephens’ eget exemplar av uppsatsen finns det originalfotografi som var underlag för planschen (!), med Stephens’ påskrift “3 times the size” (men fotot är i själva verket 2 ggr. storleken, 14 cm bred mot originalplattans 7 cm). Utöver planschen återges dokumentet / plattan dessutom som en “chemityperet Afbildning i Origialens Størrelse, udført af Prof. Magnus Petersen”.

 

På sid. 5-6 förklarar och motiverar Stephens valet av reproduktionsmetod för planschen: ”For at faa en nøiagtig Kopi af det foreliggende Stykke blev det først forsøgt at photographere det i Originalens Sterrelse; men dette var ikke tilfredsstillende. Billedet blev saa uklart, at det var til liden Nytte. Derefter toges et Phototypi, noiagtig i dobbelt Størrelse. Dette giver, navnlig ved yderligere Forstørrelse, en god Forestilling om Runerne og om Pladens Udseende i det Hele. Ved det mere detaillerede Studium maa man imidlertid undersege Pladen selv, helst, om det er muligt,i fuldt Sollys. Lader dette sig ikke gjore, maa man bruge et stort Photographi, som er skarpere end Phototypiet. Hvad jeg siger, at der staar paa Pladen, maa imidlertid tages paa mit Ord, indtil Andet bevises. Oversaettelsen er en helt anden Sag; heri kan jeg have feilet.”

 

Stephens utgav även en förkortad version av artikeln på engelska i Mémoires des antiquaires du Nord, Copenhagen, Thiele, 1887. Hans eget exemplar av det särtrycket bär på omslagen hans egenghändiga anteckning om föreliggande upplaga från 1885: “The text is here [1887] considerably shortened. See my longer text in the Danish version […], pp. 1-14, with engraving and phototype”.

 

ENGLISH:

 

Stephens, George (1813-1895): Det ældste, hidtil kjendte dokument paa Dansk.

 

Offprint from Aarbøger for nord. Oldk. og Hist. 1885. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1885. 8vo. 14 pp. + 1 phototype plate.

 

Sewn as issued, printed wrappers, a little worn and edges frayed. Provenance: The author’s copy, with a few annotations on wrappers and the original photograph used for the plate loosely laid in.

 

The paper deals with an recently discovered runic inscription of a sheet of lead (7 cms across). It is reproduced in double the size on the plate, and in original size in the text with Stephens’s interpretation. A shortened version of the paper in English appeared in Mémoires des antiquaires du Nord, Copenhagen, Thiele, 1887.

George Stephens / Författarens exemplar

SKU: 1341
0,00 krPris
    bottom of page