top of page

Goethe, Johann Wolfgang von: Goethes Romerska elegier. I svensk tolkning av Allan Bergstrand. Med teckningar av Yngve Berg.

 

Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1929. Stor 8:o. 68 sid. + 20 planscher med reproduktioner av Yngve Bergs laveringar, utförda i koppargravyr på Åhlén & Åkerlunds fotogravyranstalt. Tryckt på fint papper från Grycksbo.

 

Förlagets halvfranska band etikettsignerat Bonniers bokbinderi, slät rikligt guldornerad rygg, främre omslaget medbundet, inlagan oskuren frånsett övre guldsnitt. Gott skick.

 

Fint proveniensexemplar med namnteckning av bokillustratörkollegan Adolf Hallman, Stockholm, mars 1943. Exlibris för Anders Ollfors.

 

Tryfferad med två reklamblad på fint papper från Grycksbo, det ena med översikt av ”Svenska Goethe-översättningar”, det andra, med rubriken ”Av samme konstnär / Yngve Berg”, räknar upp hans illustrerade upplagor av Bellman, Ovidius, Longos samt ”Grekiskt”.

 

Av 1900-talets bokkonstnärer är det ingen som tagit intryck av 1700-talets laveringskonst som Yngve Berg, han är bl. a. välkänd för sina kongeniala illustrationer till Bellman (1917-1918).

 

Om hans Goetheillustrationer skriver Georg Svensson i Den svenska boken under 50 år: ”Goetheutstyrseln är en höjdpunkt i svensk bokkonst och den internationellt mest berömda. Tyskarna blevo så hänförda av den att Bauersche Giesserei 1938 lät utge den i en tysk upplaga och originalen införlivades med Goethemuseets i Frankfurts samlingar”. En tysk upplaga med Bergs illustrationer utkom så sent som 1987.

 

ENGLISH:

 

Goethe, Johann Wolfgang von: Goethes Romerska elegier. (Goethe’s Roman Elegies, in Swedish translation.) I svensk tolkning av Allan Bergstrand. Med teckningar av Yngve Berg.

 

Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1929. Large 8vo. 68 pp. + 20 plates with reproductions of wash drawings by Yngve Berg. Printed on fine paper.

 

Publisher’s half calf (with printed binder’s ticket: Bonniers bokbinderi), smooth spine richly gilt, front printed wrapper bound in, uncut save for gilt top edge.

 

A fine assocition copy with ownership inscription of book illustrator Adolf Hallman, Stockholm, March 1943. Bookplate of Anders Ollfors.

 

With two printed broadside publisher’s advertisements on fine paper, listing some Swedish editions of Goethe, and some other books illustrated by Yngve Berg.

 

This illustrated edition of Goethe’s Roman Elegies enjoyed some international success, it was published in a German version and the original wash drawings were purchased by the Goethe Museum in Frankfurt. A German edition with these illustrations appeared as late as 1987.

Goethes Romerska elegier, illustrerade av Yngve Berg

SKU: 4852
0,00 krPris
    bottom of page