top of page

Martinson, Harry: Cikada. Dikter.

 

Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1953. Stor 8:o. 158 + [viii] sid.

 

Nr 6 av bibliofilupplagan som enligt kolofonen trycktes i 20 exemplar, men som enligt Ingvar Holm var begränsad till endast 13 ex. Tryckt på ”145 gr tonfärgat antikrandigt papper från Grycksbo pappersbruk” samt med tillägg av en tryckt dikt (”Elegi”) och en helsides reproduktion av en teckning av Martinson. Bakre omslaget utan tryckt prisuppgift till skillnad från bokhandelsemissionen.

 

Häftat exemplar, dek. omslag med mörknad rygg, skinnskodd kassett [från Bonniers bokbinderi] med P. A. Sjögrens exlibris.

 

Stor dedikation av Martinson till ”Per E. [!] Sjögren med [teckning av en blomma] från Harry Martinson”.

 

Bokförläggaren P. A. Sjögren (1921-1996) var anställd på Albert Bonniers Förlag 1946-55 och hans första hustru var Suzanne Bonnier (1924-2016), dotter till Kaj och Ulla Bonnier.

 

Cikada är betydelsefull bl. a. för att boken innehåller första tryckningen av sviten ”Sången om Doris och Mima” som några år senare utökades till Aniara.

 

Sedan Harry Martinson återkommit till Bonniers med Passad efter ett mellanspel på Norstedts producerades som regel en liten bibliofilupplaga av hans nya böcker på något eller några tiotal exemplar för utdelning, ibland utökade som i detta fall. I några fall trycktes dessutom bibliofilupplagor för bokhandeln på över hundra exemplar. Teckningen i bibliofilupplagan av Cikada är från 1945. Ingvar Holm, som uppger att bibliofilupplagan var begränsad till 13 exemplar, uppmärksammar teckningen i sin bok Harry Martinson. Myter. Målningar. Motiv (1960, utökad upplaga 1974, s. 299-302 & 375), samt visar i ”Harry Martinson i målarnas mitt” att bilden är nära förknippad med Sven X:et Erixsons fresk "Liv-Död-Liv" i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården (s. 129). Martinsons eget, hustruns och dottern Harriets namn kontrasteras i teckningen mot atomålderns plågsamma ovisshet.

 

ENGLISH:

 

Martinson, Harry Cikada: Dikter.

 

Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1953. Large 8vo. 158 + [viii] pp.

 

No 6 of a special extended fine-paper edition limited to just 20 (or possibly 13) copies. The additions consist of a printed poem (”Elegi”) and a full-page reproduction of a drawing by the author. Lower wrapper with no printed price, compared with the trade edition.

 

Sewn as issued, darkened spine, slipcase with bookplate of P. A. Sjögren at the Bonnier publishing house. Signed inscription by Martinson to ”Per E. [!] Sjögren” with a drawing of a flower.

 

The importance of this collection of poetry lies in the fact that it contains the first printing of ”Sången om Doris och Mima”, later expanded to form Martinson’s book Aniara, which played a big part in earning him the Nobel Prize in 1974.

Harry Martinson: Cikada, 6/20 ex.

SKU: 5400
0,00 krPris
    bottom of page