top of page

Norberg, Hildegard (1844-1917): Motiv från Helgeandskyrkan, Visby.

 

Olja på duk. Osignerad och odaterad, intygad a tergo av Ragnar Hoppe med stämpel. 31 x 23 cm. Ny lådram.

 

Hildegard Norberg var en av flera studerande på Konstakademien som målade just denna kyrkoruin på 1870-talet, bland övriga märks Ernst Josephson (1871) och William Féron. De studerade alla på Akademien ungefär samtidigt, Hildegard Norberg 1872-76, Josephson 1868-76 och Féron 1873-80.

 

Helge Ands kyrkoruin har anor från början av 1200-talet. Den har åtta sidor och var byggd i två våningar med ett gemensamt kor, och går ytterst tillbaka på kejsar Karl den stores palatskapell i Aachen.

 

Det måste ha varit frestande att läsa det suggestiva motivet som ett slags teaterkuliss; både Josephson och A. T. Gellerstedt (i en odaterad akvarell) befolkar trappan med historicerande figurer. I Hildegard Norbergs fall rör det sig snarare om en fin friluftsstudie utan andra avsikter. Hon studerade även i Paris och blev framför allt känd som en fin porträttmålare.

Hildegard Norberg: Motiv från Helgeandskyrkan, Visby

SKU: 4862
4 500,00 krPris
    bottom of page