(Mörner, Hjalmar) (1794-1837) - Margareta Winqvist: Hjalmar Mörner. Kosmopolit. Folklivsskildrare. Litograf. 1 (text)-2 (illustrations).

 

Stockholm 1972. Diss. 8:o. 176 & 160 s. Rikt illustrerade. With Summary in English (7 pp). Med konstnärsregister.

Två delar. Dek. omslag (andra delen med aningen nött rygghuvud). Dedikation i första delen: ”Birgitta Sandström med hjärtlig hälsning / Margareta”.

Bilddelen innehåller en illustrerad katalog / oeuvreförteckning över Mörners oljemålningar, akvareller och teckningar samt hans grafiska verk (etsningar, litografier och akvatinter).

 

ENGLISH:

 

(Mörner, Hjalmar) (1794-1837) - Margareta Winqvist: Hjalmar Mörner. Kosmopolit. Folklivsskildrare. Litograf. 1 (text)-2 (illustrations).

 

Stockholm 1972. Diss. 8vo. 176 & 160 pp. Richly illustrated. With Summary in English (7 pp) and index of artists’ names.

Two volumes. Pictorial wrappers. Very fine.

Inscribed by the author: ”Birgitta Sandström med hjärtlig hälsning / Margareta”.

Vol. 1 constitutes a biography, vol. 2 a catalogue of paintings, drawings and pri