top of page

Mörner, Hjalmar (Stockholm 1794-Paris 1837): Studie för målningen ”Campo Vaccino” (Forum romanum), med detaljstudie av en av figurerna (gossen) a tergo.

 

Blyertsteckning, utförd omkring 1825. En krumelur under bilden utgör möjligen en ngt otypisk signatur. 26,5 × 39,5 cm. Bladet ställvis lätt småfläckat. / Proveniens: Einar Perman till c. 1992 (såld på auktion). Möjligen identisk med den teckning (med antalet figurer felaktigt angivet till sju i stället för åtta) som beskrivs av [Henryk Bukowski] i Förteckning öfver en samling gouacher, aqvareller och handteckningar af skandinaviska mästare, Stockholm 1873, sid. 24, nr 368: ”Scen från Rom: grupp af 7 figurer, knäböjande för en procession”. / Litteratur: Margareta Winquist: Hjalmar Mörner, kosmopolit, folklivsskildrare, litograf, Stockholm 1972, jfr textdelen s. 71-73, bilddelen s. 11-12.

 

Hjalmar Mörner hade kommit till Rom redan 1818, och guidade bl. a. Per Ulrik Kernell på Forum nästan omedelbart efter dennes ankomst till Rom i mars 1823. Kernell, som upplevde staden med ”pilgrimens andakt” (Paul Fröberg) berättar kortfattat om besöket på Forum i de reseanteckningar som trycktes året efter hans tragiskt tidiga bortgång redan 1824.

 

Om motivet och de målningar som blev resultatet av denna och