top of page

Mörner, Hjalmar (Stockholm 1794-Paris 1837): Studie för målningen ”Campo Vaccino” (Forum romanum), med detaljstudie av en av figurerna (gossen) a tergo.

 

Blyertsteckning, utförd omkring 1825. En krumelur under bilden utgör möjligen en ngt otypisk signatur. 26,5 × 39,5 cm. Bladet ställvis lätt småfläckat. / Proveniens: Einar Perman till c. 1992 (såld på auktion). Möjligen identisk med den teckning (med antalet figurer felaktigt angivet till sju i stället för åtta) som beskrivs av [Henryk Bukowski] i Förteckning öfver en samling gouacher, aqvareller och handteckningar af skandinaviska mästare, Stockholm 1873, sid. 24, nr 368: ”Scen från Rom: grupp af 7 figurer, knäböjande för en procession”. / Litteratur: Margareta Winquist: Hjalmar Mörner, kosmopolit, folklivsskildrare, litograf, Stockholm 1972, jfr textdelen s. 71-73, bilddelen s. 11-12.

 

Hjalmar Mörner hade kommit till Rom redan 1818, och guidade bl. a. Per Ulrik Kernell på Forum nästan omedelbart efter dennes ankomst till Rom i mars 1823. Kernell, som upplevde staden med ”pilgrimens andakt” (Paul Fröberg) berättar kortfattat om besöket på Forum i de reseanteckningar som trycktes året efter hans tragiskt tidiga bortgång redan 1824.

 

Om motivet och de målningar som blev resultatet av denna och andra teckningar skriver Margareta Winquist: ”Forum Romanum med folkgrupper av olika slag, särskilt i bygdedräkter, hör till de motiv man ofta finner i de grafiska vedutorna av t. ex. Pannini, Piranesi, Riccardelli, Rossini, liksom hos Hubert Robert och i oljemålningar av tyskarna Koch, Catel m. fl. Man kan också nämna skotten Andrew Wilson (1780-1848) och dansken Eckersberg.” - - - ”Samma år [1825] i juni skriver Mörner, att han ‘funderar nu på en ny Tafla föreställande Campo Vaccino eller Forum Romanum med åtskilliga grupper...’. I december meddelar han att han håller på med ‘en Tafla åt Baron Henning Wrangel föreställande Campo Vaccino eller forum den skall hemsändas i vår, och vill ägaren den skall komma på Stockholms Exposition, få se huru det lyckas’. Ännu i mars 1826 arbetar han på målningen. Tavlan befinner sig nu på Ovesholms slott i Skåne. I Linköpings Museum finns en variant som är signerad men inte daterad. En teckning på Nationalmuseum är en studie till målningarna. - - - Motivet visar Forum sett upp emot Senatshuset. Något till vänster domineras bilden av Castor och Pollux-templets tre kolonner, till höger Septimus [!] Severus’ triumfbåge, Phocaspelaren samt kolonnerna från Saturnus och Vespasianus-templen. Till vänster kommer en procession med präster ut ur kyrkan St. Maria Liberatrice. (Kyrkan blev 1900-1901 riven i samband med utgrävningar och uppbyggandet av rampen till Palatinen). Grupper med folk från landet i sina dräkter ses knäböja inför processionen; en grupp som man ser snett framifrån syns bortom kyrkan framför de tre höga tempelkolonnerna, en andra som syns snett bakifrån befinner sig i mitten av dukens främre parti och en tredje, sedd rakt bakifrån, är placerad mellan processionen och betraktaren. Ett kullvräkt kapitäl och några brutna kolonner ligger i förgrunden. Via Sacra kantad av höga träd sträcker sig snett in i bilden till höger och i trädens skugga syns en herde med sina får (Ovesholms version) resp. en kardinal med sällskap (Linköpings version). Mycket talar för att målningen i Linköping är en studie till den beställda tavlan. Den är målad på pannå, mindre till formatet och ej så utförd i detaljerna av figurerna som Ovesholmstavlan. [...] Målningen på Ovesholm verkar mer genomtänkt än den i Linköping. Den geometriska strängheten mjukas emellertid upp av en rikare skuggning. Figurerna har utformats med större inlevelse t. ex. modern som ser ner på sitt barn, den vithåriga herden i främre gruppen, herden med fårahjorden som kommit i de spatserande kardinalernas ställe.”

 

ENGLISH:

 

Study for the artist’s painting Campo Vaccino / Foro romano, compled in two versions c. 1826. Graphite on paper. Undated. Mörner stayed in Rome for about 10 years from 1818.

Hjalmar Mörner: Campo vaccino / Forum romanum

SKU: 3043
6 000,00 krPris
    bottom of page