top of page

Söderberg, Hjalmar (1869-1941): Långt egenhändigt schackbrev till vännen Ernest Thiel.

 

Inleds med ”Käre Ernest”, egenhändigt undertecknat ”Din Hj.”

Odaterat, fullskrivet med 92 rader (inkl. notering av ett schackparti) på 2 s., 28 x 21,5 cm, spår av två vikningar.

Brevet är avbildat som en helsidesplansch mot s. 96 i Ernest Thiel, Vara eller synas vara (red. Tage Thiel, 1969).

Proveniens: [Anders Ollfors].

Brevet inleds med ett drag i ett pågående korrespondensparti, och utvecklas sedan till ett långt resonemang om ett tidigare spelat parti mellan vännerna (inkl. uförlig notering av dragen), deras senaste ”remiparti” där Söderberg menar att en svårtolkad ställning uppstod för att båda parterna spelade illa eller alltför slumpmässigt.

Så här skriver Thiel om sin vän Hjalmar Söderberg och deras schackspelande:

”Hjalmar Söderberg var vid flerfaldiga tillfällen min gäst i galleriet, där han hade ett gästrum till sitt förfogande. Hans fina satir och och kvicka skepsis tog alltsomoftast hem spelet, då jag kom körande med Nietzsches grova artilleri i våra resonemang. [...] Dessemellan spelade vi passionerat schack med varandra. Jag, som annars alltid kröp i säng tidigt, kunde då sitta uppe halva nätterna, glömsk av tid och rum. Bågljuslamporna i galleriets glastak lyste som solar, det knäppte och knakade i väggarna bakom Munchs och Zorns mästerverk, medan ’bankdirektören’ och ’skriftställaren’ satt försjunkna i det ädla spelet. Han vid sitt whiskyglas, jag med min cigarr. Och betjänten Fredrik tassade tyst upp och ner för de blå mattorna i trappan, och väntade på att få gå och lägga sig. När jag lagt mig satt Hjalle ensam kvar, med sin whisky och sina funderingar. [...] Vår vänskap blev bestående allt intill Hjalmar Söderbergs död. Vi spelade schack in i det sista, per korrespondens. Och då och då kom en bok från honom, eller en liten epistel med små funderingar om ett och annat i tiden” (Vara eller synas vara, red. Tage Thiel (1969), s. 109).

 

ENGLISH:

 

Söderberg, Hjalmar (1869-1941): Autograph Letter Signed.

 

A ”chess letter”, to Söderberg’s friend Ernest Thiel. Signed ”Din Hj.”, 92 lines on 2 pages (including a move in an ongoing chess game and detailed notation with comments of an earlier game played between the two), undated, 28 x 21,5 cms, folded twice.

The letter is reproduced as a plate facing p. 96 in Ernest Thiel, Vara eller synas vara (ed. Tage Thiel, 1969).

Provenance: [Anders Ollfors].

Hjalmar Söderberg: Egenhändigt schackbrev till Ernest Thiel

SKU: 4153
0,00 krPris
    bottom of page