(Engström, J H) (f. 1969) - Greger Ulf Nilsson (red. & form): La Résidence.

 

[Stockholm], Journal, 2010. 8:o. 184 s. (vikta sidor). Trilingual in Swedish, French and English.

Förlagets guldpräglade band i grön klot. Mycket fint skick.

Signerad: ”J H Engström / Stockholm, 15/11-2010”.

Förord: ”Bilderna i denna bok har tillkommit under J H Engströms två vistelser i Bryssel som ’artist in residence’ hos fotoorganisationen Espace Photographique Contretype; den ena sommaren 2003, den andra våren 2006. Avsikten med stipendiet är att ge konstnären möjligheten att unna sig en tids eftertanke rörande sitt arbete i allmänhet och dess vidare utveckling. Under sin vistelse kan man ifrågasätta och analysera vad man hittills uppnått under sitt konstnärliga sökande, och experimentera med nya attityder och tillvägagångssätt. Bostad, labbresurser och andra produktionsverktyg som krävs för genomförandet av konstnärens projekt ställs till förfogande av Contretype. Arbetets resultat är inte bundet till några andra krav än normala samhälleliga begränsningar och bestämmelser. Tvärtom är projekt som genomförs inom vistelsens ram avsedda att ingå som en naturligt integrerad beståndsdel i konstnärens verk och dess inriktning. I projektets karaktär ingår även aspekter på själva platsen för arbetets genomförande, det vill säga staden Bryssel. Genom mötet mellan dessa stipendiatens båda utgångspunkter - dels att eftertänksamt rannsaka sin dittillsvarande verksamhet,