top of page

(Wedberg, J. O.) - Birger Lundell: Förteckning öfver svenska rariteter samt andra intressanta och vackra böcker som tillhört framl. justitierådet J. O. Wedberg m. fl. Auktion [...] 30 nov. 1918. [...] Bibliofilauktion n:r 21.

 

Stockholms stads bokauktionskammare / Bröderna Lagerström boktryckare, 1918. 8:o. 56 sid.

 

Nr 9 av bibliofilupplagan, tryckt i endast 20 exemplar.

 

Häftad, tryckt på tjockt papper. Fint exemplar.

 

Katalog med böcker från 1400-1800-talen, inkl. en Stiernhielm-proveniens, en dedikation av Almqvist och en av Karl XV till prinsessan Eugenie, Nordenflychts Den sörgande turtur-dufwan (1743), Pehr Hörbergs almanackor, en rar tidig upplaga av Faunillane,  och en myckenhet  rariora. Ordet Sällsynt är inte sällsynt i katalogen, även om det ibland varieras med ”Rariss”.

 

Innehållsförteckningen: Teologi, Birgitta, Swedenborgiana, Äldre svensk juridik, Handskrifter 1400-1600-talen, Svenska studenters stamböcker, Praktböcker och ill. arbeten, Band, Pehr Hörberg, Konsthistoria, Ettbladstryck, Inkunabler, Aldin, Elzevir, Wisingsborgtryck, Div. äldre tryck (många svenska), Äldre resor, Svensk topografi, Främmande i Sverige, Stockholmiana, Lappland, Finland o. Island, Amerika (o Sveriges förhållande till detta land), Naturuetenskap o. teknologi, Svensk Botanik, Bergsvetenskap o. d., Handel, industri och seglation i äldre tider, Hemliga vetenskaper, Medicin o. farmaci, Jakt, hästar o. skogar, Starka drycker o. tobak, Svensk vitterhet, Almqvistiana, Bellman, Messenius dramer, Den sörgande turturdufvan, Stiernhielm, Strindbergsmedalj, Tessins Faunillane, Vistryck fr. 1600- & 1700-talen (däribland Wivallius), Svensk-amerikansk litteratur, Svenska teaterkalendrar, Historia (hufvudsakligen äldre svenska saker), Var äldsta tidning o. en dess föregångare, Carl XII, Äldre svensk genealogi o. biografi, Fransk litt. (m. elsevirer o. gravyrböcker från 1700-talet), Voltaire: Beaumarchais edition, Dansk litteratur, Bibliografi, Musikhistoria, Frimureri, Barnbok.

 

ENGLISH:

 

(Wedberg Collection) - Birger Lundell: Förteckning öfver svenska rariteter samt andra intressanta och vackra böcker som tillhört framl. justitierådet J. O. Wedberg m. fl. Auktion [...] 30 nov. 1918. [...] Bibliofilauktion n:r 21.

 

Stockholms stads bokauktionskammare / Bröderna Lagerström boktryckare, 1918. 8vo. 56 pp.

 

No 9 of a fine-paper state, limited to 20 copies.

 

Sewn as issued, uncut, very fine.

 

Catalogue of rare Swedish books.

Katalog över rara böcker, ett av bibliofilupplagans 20 exemplar

SKU: 4838
0,00 krPris
    bottom of page