(Klingenstierna, Samuel) - Hildebrandssson, H. Hildebrand & Oseen, C. W.: Samuel Klingenstiernas levnad och verk. Biografisk skildring utgiven av K. Svenska vetenskapsakademien. 1-2:1.

 

Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1919-25. 8:o. 88; + 72 sid. + ett frontispisporträtt. Med sammanlagt 29 figurer i texten.

 

Mycket trevligt nytt klotband, omslagen medbundna, inlagan oskuren frånsett toppsnitt. Fint skick.  

 

Första delen innehåller Hildebrandssons biografi över matematikern och fysikern Samuel Klingenstierna (1698-1765), andra delen innehåller början av Oseens genomgång av hans vetenskapliga arbeten, men slutfördes aldrig.

 

ENGLISH: