top of page

(Mecklenburgska målet / Homosexualitet) - Fullständiga Rättegångshandlingar i det s. k. Mecklenburgska målet. [Och:] Handlingar i det s.k. Mecklenburgska målet.

 

Upsala, Adolf Anderssons boktryckeri, 1886; resp. Stockholm, Nya Boktryckeriet, 1886. 8:o. 138; resp. [iv] + xii + 68 sid. (Det första häftet börjar med sidnummer [3], men är komplett och utgavs med tryckta omslaget som ’titel’.)

 

Två häften i tryckta originalomslag, lätt nötta ryggar med smärre pappersförlust. Ovanligt välbevarade exemplar av de sköra skrifterna, tryckta på enkelt papper. Främre omslagen med likalydande namnteckning i bläck dat. 1886 samt en numrering.

 

Rättegångshandlingar avseende det s.k. Mecklenburgska målet, det första fallet av homosexuell ’otukt’ att väcka större uppmärksamhet i svensk press. Händelserna utspelade sig i Uppsala den 1:a maj 1882, och Göran Söderström, som ingående beskrivit fallet i Lambda nordica 1998, menar att den stora folkliga indignationen och upprörda pressbevakningen hade mindre att göra med sexualmoral än med klassmotsättningar: ”Homosexualiteten presenterades fortfarande som ett av den depraverade överhetens liderliga excesser, för sina syften utnyttjande det enkla och fattiga folket”, skriver Söderström. Och fallet visar med stor tydlighet hur gärningsmannen, den 18-årige baron Carl von Mecklenburg av Stockholms nation, kunde räkna med resursstarka klassfränder och ämbetsmän när det gällde försöken att städa undan fallet och få vittnen att ompröva sina utsagor.

 

Mecklenburg hade, svårt berusad efter fest, försökt ha samlag med en nioårig pojke i närheten av Flustret i Uppsala. Efter att ha blivit avbruten kom han senare samma kväll längre med en sextonårig lärlingspojke, möjligen mot betalning. De juridiska turerna var många, långa och komplicerade, och Carl von Mecklenburg tillbringade rentav en tid på flykt utomlands.

 

Vänskapskorruption löper som en röd tråd genom berättelsen, och flera ämbetsmän straffades så småningom för sin handläggning. Carl von Mecklenburg själv dömdes slutligen ovanligt hårt till flera månaders straffarbete 1885.

 

Det första av dessa två häften (”Fullständiga…”) utgavs av vänner till en juris kandidat Joh. Gustaf  Lagerbielke, sedan denne på felaktiga grunder utpekats som den verklige gärningsmannen. Det skulle gynna den Mecklenburgska sidan, där inte minst Carls far, kammarherren Claes von Mecklenburg, arbetade intensivt för att rentvå sonens namn. Det andra häftet är en replik, som menar att bevis som talar för en alternativ gärningsman till Carl von Mecklenburg undanhållits i det första häftet (vilket i sin tur utkom i en utökad upplaga senare samma år; denna andra upplaga föreligger dock inte här).

 

ENGLISH:

 

(The Mecklenburg Case / Homosexuality) Fullständiga Rättegångshandlingar i det s. k. Mecklenburgska målet. [And:] Handlingar i det s.k. Mecklenburgska målet.

 

Upsala, Adolf Anderssons boktryckeri, 1886 & Stockholm, Nya Boktryckeriet, 1886. 8vo. 138; & [iv] + xii + 68 pp. (Complete, despite the first pamphlet’s pagination starting at [3], with front printed wrapper as ’title’.)

 

Two vols., sewn as issued in printed wrappers. Slight wear, fragile, but unusually fine. Ownership inscription dated 1886 and a number in ink on front wrappers.

 

Court transactions of the so-called ”Mecklenburg Case”, the first legal case dealing with homosexuality to attract any attention from the Swedish press. ”On May first 1882 a highly intoxicated student of high birth, the son of a very wealthy royal chamberlain, first attempted anal intercourse with a nine year old working-class boy. When discovered he ran away and later on tried again, this time with a 16 year old apprentice. Warned by his noble peers, all of them in influential positions, he managed to escape the country without being arrested. His rich father now tried ro pay off the witnesses and actually managed at the first trial to have the court dismiss the case. The press’ enragement, however, led to a second trial where the student was sentenced to a comparatively long term in prison. In the eyes of the general public the affair seemed to show that homosexual activities were only comitted by lewd persons of the aristocracy on innocent young boys from the lower classes” (Göran Söderström, Lambda nordica, 1998).

Mecklenburgska målet

SKU: 4952
0,00 krPris
    bottom of page