Nordenskiöld, Adolf Erik: Om bröderna Zenos resor och de äldsta kartor öfver Norden. Tal vid presidiets nedläggande i K. Vetenskaps-akademien den 12 april 1882. [Och:] Claudii Clavi karta och beskrifning öfver Norden från år 1427. Facsimile ur en handskrift af Ptolemaei Cosmographia, tillhörig stadsbiblioteket i Nancy.

 

[Stockholm, F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1896.] 8:o. 60 sid., rikt illustrerad; + [ii] sid. + [8] sid. faksimil tryckt i rött & svart.

 

Trevligt polerat halvfranskt band, guldornerad ngt blekt rygg, marmorerade pärmpapper, för- & eftersättsblad samt snitt (Gust Hedberg). Lätta bruksspår.

 

Nicolò och Antonio Zeno var två bröder vilkas resor under senare delen av 1300-talet var ämnet för en uppmärksammad reseskildring utgiven i Venedig 1558.

 

ENGLISH:

 

Nordenskiöld, Adolf Erik: Om bröderna Zenos resor och de äldsta kartor öfver Norden. Tal vid presidiets nedläggande i K. Vetenskaps-akademien den 12 april 1882. [And:] Claudii Clavi karta och beskrifning öfver Norden från år 1427. Facsimile ur en handskrift af Ptolemaei Cosmographia, tillhörig stadsbiblioteket i Nancy.

 

[Stockholm,