top of page

Wallmark, Clara: Pehr Adam Wallmark. En tidsbild från adertonhundra-talets första hälft.

 

Stockholm, Ivar Hæggströms boktr.& bokförl. A. B., 1914. 8:o. 224 sid. + frontispisporträtt.

 

Samtida lackerat halvfranskt band, sparsamt guldornerad rygg med fyra upphöjda bind, marmorerade pärmpapper, snitt och för- & eftersättsblad, omslagen medbundna, pärmexlibris för Arvid & Rosa Hernmarck (G. Hedberg). Bandet med helt obetydliga bruksspår, ryggen lätt flammig, pärmhörnen ngt matta. Mycket gott skick.

 

Per Adam Wallmark (1777-1858) var publicist, skriftställare, vitterhetsidkare, biblioteksman och ämbetsman. Han startade 1809 tidningen Journal för litteraturen och theatern, med vilken han på 1810-talet i hög grad representerade den gamla, akademiska skolan mot den nyromantiska. Romantikerna hånade honom skoningslöst, och han gjordes senare till huvudfigur i den av fosforisterna utgivna komiska hjältedikten "Markalls sömnlösa nätter". Så småningom lugnade sig känslorna och en försoning ägde rum med hans forna litterära motståndare Atterbom och Palmblad.

 

Innehåll: ”Släkt. Föräldrar och barndomsår. Studier i Lund”, ”Brefväxling med Gjörwell”, ”Inträde på tjänstemannabanan och förhållande till Gjörwell”, ”Giftermål och ekonomiska svårigheter”, ”Litterära bekantskaper och börjande författarverksamhet”, ”Wallmarks inträde på den publicistiska banan”, ”Wallmarks förhållande till Karl Johan”, ”Wallmark såsom den gamla skolans förkämpe”, ”Journalen och dagspolitiken”, ”Wallmark såsom redaktör för Statstidningen”, ”Wallmark såsom Kungl. bibliotekarie”, ”Wallmarks sista tidningsföretag”, ”Familjeförhållanden och umgängesvänner ”, ”Kungsör och Wallmarks sista lefnadsår där”.

 

ENGLISH:

 

Wallmark, Clara: Pehr Adam Wallmark. En tidsbild från adertonhundra-talets första hälft.

 

Stockholm, Ivar Hæggströms boktr.& bokförl. A. B., 1914. 8vo. 224 pp. + frontispiece portrait.

 

Contemporary polished calf, spine gilt in compartments, marbled sides, edges and endleaves, wrappers bound in, gilt monogram of Arvid & Rosa Hernmarck on front cover (G. Hedberg). Very insignificant traces of use. Very fine.

Om P. A. Wallmark. Arvid & Rosa Hernmarcks exemplar

SKU: 4848
0,00 krPris
    bottom of page