top of page

(Tessin, Carl Gustaf) (1695-1770) - Bernhard von Beskow: Minne öfver riksrådet och öfverste marskalken grefve Karl Gustaf Tessin.

 

Separatupplaga ur Svenska akademiens handlingar 1796:38. Stockholm 1864. 8:o. [ii] + 246 sid. + litograferad titelplansch med avbildning av en porträttmedalj. Med bilagor, bl. a. ”Om penningenöden efter Karl XII:s död”.

 

Trevligt enkelt samtida halvfranskt band med obetydliga kantnötningar. Proveniens: tomt extra blad i början med Beskows dedikation till ”Herr kongl. sekreteraren W. F. Dahlman, högaktningsfullt, af författaren”, främre fribladet med Dahlmans namnstämpel och förvärvsanteckning av Eugène Lewenhaupt (1887), samt på främre spegeln densammes exlibris. (Wilhelm Fredric Dahlmans namnstämpel kunde även ha innehållit initialen ”A” för Achates!)

 

Fint proveniensexemplar. Att liberalen Dahlman läst denna bok vet vi - så här skriver G. Jacobson i SBL: ”Då B. von Beskow i en minnesteckning över Karl Gustav Tessin klandrat frihetstidens statsmän och gentemot dessa pekat på Johan Gyllenstierna, tog Dahlman till orda i en skrift (’Något om s. k. Minnen af märkvärdige män’, 1865) och bröt staven över denne ’inkarnerade aristokrat med sina despotiska syften och sitt förakt för andras rätt’.”

 

ENGLISH:

 

(Tessin, Carl Gustaf) (1695-1770) - Bernhard von Beskow: Minne öfver riksrådet och öfverste marskalken grefve Karl Gustaf Tessin.

 

Separate emission from the transations of the Swedish Academy 1796:38. Stockholm 1864. 8vo. [ii] + 246 pp. + lithographed title plate depicting a portrait medal.

 

Contemporary half calf, light edgewear.

 

Extra blank leaf bound in with inscription by the author to ”Herr kongl. sekreteraren W. F. Dahlman, högaktningsfullt, af författaren”, front flyleaf with Dahlman’s name stamp and an annotation by Eugène Lewenhaupt (1887), and his bookplate on front pastedown.

 

We know that Dahlman actually read this book, as it led him to write a critical response (’Något om s. k. Minnen af märkvärdige män’, 1865).

Om Tessin av Beskow, dedikation till W. F. Dahlman

SKU: 305682
1 500,00 krPris
    bottom of page