Oxenstierna, Johan: Betraktelser.

 

Uppsala, Appelbergs boktryckeri AB, 1959. 8:o. 48 s. Inledning av Sten Lindroth.

Läckert senare halvskinnband, mönstrade pärmpapper, längsgående ryggtitel i guld, båda omslagen medbundna. Mycket fint exemplar.

Proveniens (dock utan synliga tecken på detta): Konst- och idéhistorikern Teddy Brunius (1922-2011).

Nr 292 av upplagans 500 numrerade exemplar.

Johan Turesson Oxenstierna af Croneborg (1666-1733) var greve och författare. Efter studier i Uppsala lämnade han Sverige 1682 för att avsluta sina studier med en utländsk resa, från vilken han återkom han först 1723. Han besökte Europas flesta länder, vistades särskilt i Tyskland och Frankrike, levde som grandseigneur och förslösad