Oxenstierna, Johan: Tankar i urval. Öfversatta och utgifna af F. U. Wrangel

 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag, 1919. 8:o. [vi] + 282 s.

Senare halvpergamentband, stänkta pärmpapper, båda tryckta omslagen samt ryggremsan medbun