Pontin, Magnus af: Anteckningar öfver natur, konst och wetenskap, på en resa genom Berlin och Harz till naturforskande sällskapets möte i Hamburg, år 1830, samt återresa genom Köpenhamn.

 

 

Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, 1831. 8:o. [viii] + iv + 132, [ii], 133–184, [iv], 185–288 s. + 2 litograferade porträtt efter Krüger (Alexander von Humboldt och Ludvig Oken) + 1 litograferad vy efter Hintze, “Utsigt af Harz vid Stekelnberg”.

Författarens eget exemplar, med hans namnteckning (“MPontin”) på titelsidan. Fint nytt mörkgrått pappersband i tidens stil, röd ryggtiteletikett i skinn, främre tryckta omslaget medbundet. Lätt lagerfläckad och med flera marginallagningar (även i texten på några ställen, men utan förlust), omslaget professionellt förstärkt i yttermarginalen. Ett handskrivet brev till författaren från “Jannette Elfving” (= hans hustru, Johanna Carolina Elfving, 1796–1833) insatt p