top of page

Gerhardt, Paul: Geistreiche Haus- und Kirchen Lieder.

 

Wittenberg, bey Gottfried Zimmermann, 1723. 12:o. [xxxiv] + 240 s. + graverat porträtt.

Samtida helt skinnband, guldornerad rygg med svagt upphöjda bind och titelfält i skinn (defekt), marmorerade för- & eftersättsblad. Nött, liten kapitälskada och ngt stötta hörn.

Proveniens: Med stort pärmexlibris i guld på båda pärmarna för drottning Ulrika Eleonora (d.y., 1688-1741), syster till Karl XII och regerande drottning 1719-20. Genomgående med hundöron och drottningens markeringar i svart bläck. Exlibris för Arthur Sjögren.

På sid. 100-2 återfinns psalmen ”Geh aus, mein Herz”. Den översattes 1725 till svenska av Joachim von Düben och blev en av våra stora klassiker - ”I denna ljuva sommartid”. Översättaren stod vid denna tid hovet mycket nära och det är en fantasieggande tanke att han skulle kunna ha hämtat texten ur detta exemplar.

Böcker ur Ulrika Eleonoras bibliotek är av största sällsynthet, och hon är en av mycket få exempel på dokumenterade svenska kvinnliga bokägare från början av 1700-talet.

Proveniensexemplaret blir inte sämre av att boken senare tillhört Arthur Sjögren, författare till standardverket om kungliga och furstliga svenska bokägaremärken (1915). Där avbildas boken som en färgplansch (fig. 114, text på s. 115; det enda av Ulrika Eleonoras band som avbildas i sin helhet), och på sid. lxxix har Sjögren inte kunna låta bli att avbilda en sida ur boken med Ulrika Eleonoras säregna läsklotter:

”Hon brukade även [...] ’klottra’ i böckerna [...], se vidstående avbildning av en sida ur en henne tillhörig bok: Pauli Gerhardi Geistriche Haus- und Kirchen Lieder, 1723. Nästan hela boken igenom hade hon, i likhet med å denna sida, ’påbättrat’ eller sökt förtydliga alla gemena e, vilkas lilla ögla ofta ’fullslagits’ av tryckfärgen; huruvida det gick tydligare att läsa sedan, förefaller dock tvivelaktigt. Men att boken blivit genom-’läsin’ är tydligt och att arbeten med ’korrigeringen’ ej varit obetydligt torde vara säkert. Man torde kunna säga att Ulrika Eleonora d.y:s bibliotek - om man frånser Christinas - är det första av de bevarade svenska regentbiblioteken, som på detta sätt genom yttre kännetecken, blivit åsatt någon egentlig personlig prägel”.

Även Carlander (1, s. 21) påtalar hur drottningen på ”ett besynnerligt sätt klottrat i böckerna”.

 

ENGLISH:

 

Gerhardt, Paul: Geistreiche Haus- und Kirchen Lieder.

 

Wittenberg, bey Gottfried Zimmermann, 1723. 12mo. [xxxiv] + 240 pp. + engraved portrait.

Contemporary full calf, spine gilt with (somewhat defective) label, marbled endleaves. Rubbed, slight damage to top of spine, corners bumped.

Provenance: With large gilt monogram on both covers of Swedish Queen Ulrika Eleonora (1688-1741), sister of King Karl XII and reigning monarch 1719-20. With dog-ears and the Queen’s annotations in black throughout.

Bookplate of Arthur Sjögren, the author of the standard monograph on the subject of royal Swedish ownership marks in books. Books from the library of Ulrika Eleonora are exceedlingly rare.

The binding is reproduced as a colour plate (fg. 114) in Arthur Sjögren’s Kungliga och furstliga svenska bokägaremärken (1915), with an additional illlustration on p. lxxix. Carlander (1, p. 21).

Proveniens: Ulrika Eleonora d.y.

SKU: 4461
0,00 krPris
    bottom of page