Katalog öfver Söderfors bruks aktiebolags tillverkningar vid Söderfors och Elfkarleö bruk. Maj 1897.

 

Stockholm, Hasse W. Tullbergs boktryckeri, 1897. 8:o. viii + 112 sid. + 13 fot