top of page

Haage, Sixten (f. 1926): San Giorgio in Velabro, Rom.

 

Torrnålsgravyr. Signerad "Haage-99" och numrerad 6/75. 34 x 44,2 cm (plåtmått). Inramad. / Litteratur: Erland Lagerlöf, Sophie Petzäll & Sixten Haage, Kyrkor i Rom (Atlantis, 2008), sid. 70-1.

 

Ett av de 48 motiv som grafikern Sixten Haage utförde till paret Erland Lagerlöfs och Sophie Petzälls praktbok om Roms kyrkor. Att Haage valdes att illustrera boken förvånar inte eftersom han tidigare utfört många fina grafiska blad med arkitektur som tema. De tre tillbringade mycket tid i Rom under de tio år som boken tog att färdigställa, och den utkom slutligen 2008 på Atlantis förlag i stort format och påkostad form. Bokens illustrationer består av reproduktioner av Haages torrnålsgravyrer. Dessa trycktes i en mycket begränsad upplaga eftersom torrnålstekniken endast medger ett mindre antal fullgoda avdrag.

 

”Kyrkan ligger i skuggan av den väldiga Arco di Giano (Janusbågen), en marmorbåge med fyra stora öppningar på via del Velabro. Den kolossala byggnaden, en fyrsidig överbyggnad till dåtidens gatukorsning, lär ha tjänat som en uppskattad träffpunkt i det antika Roms affärskvarter. Påven Leo II lät här bygga en kyrka med diakonat på 680-talet, som granne till Santa Maria in Cosmedin. Kyrkan byggdes om och rekonstruerades under Gregorius IV på 800-talet och fick först namn efter soldathelgonet Sankt Sebastian, som led martyrdöden under Diocletianus förföljelser. Först besköts han med pilar för att sedan klubbas ihjäl och, enligt legenden, kastas i kloaken i närheten av Velabro. År 749 överförde påven Zacharias, själv av grekiskt ursprung, en del av Sankt Görans, San Giorgios, skalle till Velabro. Soldathelgonet Sankt Göran, som led martyrdöden i Israel år 303, hölls för ett av de största helgonen i öst, och den dyrbara reliken togs emot med stor glädje av den växande grekiska kongregationen i området. Det var nu kyrkan helgades till San Giorgio. Fasaden, förhallen och kampanilen tillkom på 1100-talet. Förhallen är för övrigt nu i detalj återuppbyggd efter ett allvarligt bombattentat iscensatt av maffian 1993. Interiören har en enkel värdighet. Också här, liksom i Santa Sabina, har restauratören Munoz på 1920-talet, rivit ut senare tiders tillägg. I det fattiga tidigmedeltida Rom återanvändes inte bara de antika byggnadernas stenrester som kolonner, utan också ibland deras fundament. Detta är särskilt märkbart i denna kyrka, där den asymmetriska formen är påfallande - under olika utbyggnader har kyrkan fått följa resterna av de gamla murarna. Freskerna i absiden har tillskrivits Pietro Cavallini (eller hans skola) och dateras till 1295. I målningen omges Kristus av Maria och Sankt Georg samt av Petrus och Sankt Sebastian.”

 

ENGLISH:

 

San Giorgio in Velabro, Rome. Drypoint. Very fine, framed. Reproduced as one of 48 full-page illustrations in Lagerlöf & Petzäll’s coffe-table book Kyrkor i Rom (”Churches in Rome”), 2008.

Sixten Haage: San Giorgio in Velabro, Rom

SKU: 4074
0,00 krPris
    bottom of page