top of page

Henriksson, Gunnar: Skiftesverk i Sverige. Ett tusenårigt byggnadssätt.

 

Stockholm, Byggforskningsrådet, 1996. 4:o. 27 x 21 cm. [ii] + 350 sid. Mycket rikt illustrerad med skisser, fotografier, planer, tekniska ritningar m.m. Med ordlista samt person- & ortregister.

 

Dek. förlagsband i nyskick.

 

Topografiskt indelad efter ett inledande kapitel om tekniken både i Sverige och utomlands. Omfattande avsnitt om Västergötland, Halland, Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland.

 

(Baksidestext:) ”Hus uppförda i skiftesverk har funnits och finns i olika delar av världen. På många håll i Europa kom tekniken i bruk före andra sätt att bygga med trä såsom knuttimring eller korsvirke. Eken formade skiftesverket, furun knuttimringen. När träet tröt tog korsvirket vid. Skiftesverket har i alla tider fungerat som ett prefab-bygge. Hela svensktillverkade byggsatser levererades till Danmark på 1500-talet. Hus har lätt flyttats från en plats till en annan. I nytillverkade hus återanvände man gärna gamla men ännu ej uttjänta byggnadsdelar. Idag börjar man använda tekniken i förnyade former. I boken skildras skiftesverkets olika utveckling i de sydsvenska landskapen med utgångspunkt från varierande virkesresurser, myndigheternas restriktioner och skiftande levnadsbetingelser i övrigt. Gunnar Henriksson beskriver också byggsättets egenskaper allt efter valda metoder att lösa stommarnas stabilisering och montering liksom efter vidtagna åtgärder för att förbättra husens hållbarhet”.

 

ENGLISH:

 

Henriksson, Gunnar: Skiftesverk i Sverige. Ett tusenårigt byggnadssätt.

 

Stockholm, Byggforskningsrådet, 1996. 4to. 27 x 21 cms. [ii] + 350 pp. Richly illustrated with drawings, photos, plans etc. In Swedish, with glossary and index.

 

Pictorial boards. Very fine. A volume about the ancient technique of ”post-and-plank” or ”corner post log" construction.

Skiftesverk i Sverige

SKU: 304824
0,00 krPris
    bottom of page