top of page

(Norstedt, Per Adolf - proveniens): [Släktbibel för P. A. Norstedt (1763–1840).] Biblia, thet är: all then helga skrift, gambla och nya testamentsens, på swensko: med korta summarier för hwart capitel, och fulkomliga concordantier, förnemligast til the resandes och studerandes tienst, i thetta format, med kongl. maj:ts allernådigsta serdeles tilstond och privilegio til trycket befordrad.

 

Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, 1720. 24:o. [10] + 972 + [4] + 290 s.

Saknar titelbladet och det näst sista bladet, hörnlagning med textförlust på ett blad. Samtida sparsamt guldornerat skinnband med spännen. Med senare guldpräglade initialer på frampärmen, “P.A.N.”, samt namnteckning på första bladet: “P: A: Norstedt”.

Därutöver en mängd Norstedtska släktanteckningar från 1700- och 1800-talen i bläck, bl. a. noteras Carl Norstedts födelse 1797; han var son till Per Adolf och en av de två söner som företagsnamnet åsyftar. (Det var särskilt Carls “ovanliga flit, omdömesförmåga och anseende” som ledde till att Norstedt uppnådde positionen som Sveriges förnämsta förlags- och boktryckerifirma.)

 

ENGLISH:

 

[Family Bible of P. A. Norstedt (1763–1840).]

 

 

Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, 1720. 24mo. [10] + 972 + [4] + 290 pp.
Lacks title-page and second last leaf, one leaf repaired with loss of text to one corner.

Contemporary full calf gilt, leather straps and clasps intact but worn. Inititials stamped in gilt to front cover, “P.A.N.”, ownership inscription on first leaf: “P: A: Norstedt”.

With a wealth of 18th- and 19th-century annotations in ink, one of the things noted is the birth of Carl Norstedt in 1797. He was a son of Per Adolf’s and one of the two sons mentioned in the business name, “P. A. Norstedt & Söner” (one of the foremost Swedish printing and publishing firms).

Släktbibel för P. A. Norstedt

SKU: 2587
0,00 krPris
    bottom of page