(Norstedt, Per Adolf - proveniens): [Släktbibel för P. A. Norstedt (1763–1840).] Biblia, thet är: all then helga skrift, gambla och nya testamentsens, på swensko: med korta summarier för hwart capitel, och fulkomliga concordantier, förnemligast til the resandes och studerandes tienst, i thetta format, med kongl. maj:ts allernådigsta serdeles tilstond och privilegio til trycket befordrad.

 

Stockholm, tryckt