Åsberg, Stig (1909-1968): Fjäril. Illustration till en dikt av Evert Taube.

 

Tuschteckning på kartong. Signerad: ”Stig Åsberg 1947”. 15 x 24,4 cm. Nedre hörnen lätt stötta, bladet ngt nött, mörknat och lagerfläckat.

 

Illustration till Evert Taubes dikt ”Du. Dikt i november” (incipit ”Sedan du kysst mig / känns blodet i mina ådror / som flytande guld”).

 

Fotokopia av publiceringen i en tidskrift bifogas, men källan har inte kunnat identifieras. Där uppges att den ska vara hämtad ur ”Svenska ballader och visor från medeltiden till våra dagar” (1948). Möjligen hann den dock publiceras i tidskriften dessförinnan, i november 1947.

 

Stig Åsberg satte särskilt på 1930- och 1940-talen sin prägel på många skönlitterära verk i Sverige med finstämda och ofta spröda illustrationer och omslag. Hans gärning har mycket förtjänstfullt presenterats av Göran Martling i en vacker bok utgiven på Atlantis 2003.

 

EN