top of page

(Högstedt, Arthur) (Öland 1877-1942 Stockholm) - Gustaf Uddgren: Stockholmsbohême. Skildringar ur konstnärslifvet.

 

Göteborg, Förlagsaktiebolaget Västra Sverige, 1912. 8:o. 168 sid. + 12 planscher av Arthur Högstedt, inkl. frontispis.

En av planscherna återger Högstedts karikatyr av Strindberg vid dennes 50-årsjubilem, ritad i Lund i januari 1899.

Vinrött halvfranskt band, ryggen med fem upphöjda bind, marmorerade pärmpapper, oskuren frånsett övre guldsnitt, dek. omslagen medbundna (Gustaf Hedberg). Svaga bruksspår, ryggen blekt, men ett fint exemplar.

Dedikation av författaren till sin svärson: ”Till Ernst Eklund från Gustaf Uddgren.” Proveniens: Museimannen och konsthistorikern Hans Eklund (1921-2018), som var författarens dotterson.

I ”Stockholmsbohême” skildrar Uddgren den unge målaren Arthur Högstedts konstnärskarriär men boken är även en autentisk källa till händelse kring Albert Engström, Akke Kumlien, Peter Lindroth och Axel Erdmann samt beskrivningar av Stockholms bohemliv kring sekelskiftet.

Innehåll: ”Första cykeln: När kväsarvalsen kom till”, ”Andra cykeln: Hos den gode redaktören”, ”Tredje cykeln: Lundgren försöker sig som konstmäcenat”, ”Fjärde cykeln: Hugo kommer till och vänskapskretsen bildas”, ”Femte cykeln: Arthur söker slå ett stort slag och komma framåt”, ”Sjätte cykeln: Hos konstmäcenaten och på konstnärshemmet” samt ”Sjunde cykeln: När ingen hjälp fanns”.

 

ENGLISH:

 

(Högstedt, Arthur) (Öland 1877-1942 Stockholm) - Gustaf Uddgren: Stockholmsbohême. Skildringar ur konstnärslifvet.

 

Göteborg, Förlagsaktiebolaget Västra Sverige, 1912. 8vo. 168 pp. + 12 plates by Arthur Högstedt, incl. frontispiece portrait.

One of the plates reproduces Högstedt’s caricature of Strindberg (Lund, January 1899).

Dark red half morocco, raised bands to spine, top edge gilt, else uncut, wrappers bound in (Gustaf Hedberg). Insignificant wear, spine faded, but very fine.

Inscribed by the author to his son-in-law: ”Till Ernst Eklund från Gustaf Uddgren.” Provenance: Swedish art historian Hans Eklund (1921-2018), the author’s grandson.

Stockholmsbohême, 1912

SKU: 302430
0,00 krPris
    bottom of page