top of page

[Aurivillius, Pehr Fabian]: Catalogus librorum impressorum bibliothecæ regiæ academiæ Upsaliensis. 1:1-2, 2.

 

Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, [1805-] 1814. 4:o. [ii], lxviii, [ii], 530; + [ii], 531-1040; + [iv], 384 sidor. Oregelbunden paginering. Med graverad titelvinjett föreställande Gustavianum, där universitetsbiblioteket hade sina lokaler.

Exemplar på bättre papper, helt oskuren i grå originalomslag, ryggarna med ngt senare (?) tryckta etiketter. Lätt nötta, i ny, klotklädd låda.

Proveniens: biblioteksmannen m.m. (!) August Strindberg, från det bibliotek han försålde på auktion 1892, och med den fototyperade etikett (i varje del) med faksimil av hans namnteckning som insattes i dessa böcker. Senare stämpel från Quidings antikvariat, Lund, böckerna senare hos familjen von Düben (Ett skånskt herrgårdsbibliotek 7:2320, Libris auktioner 1985), och därefter hos Antikvariat Crafoord.

Strindberg tjänstgjorde som e.o. amanuens i Kungl. Biblioteket 1874-1882. Enligt hans vän Robert Geete sökte han sig till biblioteket ”ej så mycket av håg att utbilda sig till vägledare för sina kunskapssökande medmänniskor [...] som för att ha lätt tillgång till de rika litteraturskatterna”. Strindberg gavs diverse sysslor, sorteringsuppdrag m.m. men påbörjade även en katalog över bibliotekets kinesiska boksamling och skrev samtidigt sin genombrottsroman, Röda rummet. Dess manuskript blev Kungl. bibliotekets första strindbergaccession. Klemming tyckte dock att boken var ”förbaskad smörja” och slängde sitt dedikationsexemplar i golvet. Deras relation var dock god, och Strindberg betraktades ofta som Klemmings särskilde gunstling.

Föreliggande exemplar av Aurivillius’ katalog över Uppsala universitetsbibliotek - ännu giltig - torde Strindberg ha skaffat sig i tjänsten från en restupplaga. Det är känt att Strindberg bl. a. använde sig av katalogen under sitt arbete med universitetsbibliotekets kinesiska böcker och kartor (brev till bibliotekarien C. G. Styffe 27 nov. 1879, Brev, 2 (1950) s. 103 f., Hans Lindström, Strindberg och böckerna, 2, s. 54).

Margareta Brundins skildring av Strindbergs tid som biblioteksman ingår i samlingsvolymen ”August Strindberg. Diktare och mångfrestare”, utgiven av Kungl. biblioteket 1999.

 

ENGLISH:

 

[Aurivillius, Pehr Fabian]: Catalogus librorum impressorum bibliothecæ regiæ academiæ Upsaliensis. 1:1-2, 2.

 

Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, [1805-] 1814. 4to. [ii], lxviii, [ii], 530; + [ii], 531-1040; + [iv], 384 pp. Pagination irregular. Engraved vinjette depicting the Gustavianum building on titles.

A copy of the fine-paper state, entirely uncut in original grey wrappers, spines with (later?) printed labels. A little worn, joints starting at head and foot.

Provenance: August Strindberg. From the library which he sold at auction in November 1892, with the ticket reproducing his autograph which was pasted in those books. With a stamp from Quiding’s antiquarian bookshop, Lund. In a recent fitted box.

Strindberg was employed at the Royal Library in Stockholm 1874-1882 and must have acquired this important catalogue of the holdings of Uppsala University Library from a remainder stock.

Strindbergs exemplar

SKU: 119
0,00 krPris
    bottom of page