top of page

Palmquist, Eric (1908-1999): Utkast till omslag för ”Mot Lop-nor” av Sven Hedin.

 

Akvarell på tjockt, grängat papper. Osignerad och odaterad, den aktuella boken utkom 1954. 28,5 x 22 cm. Bladet aningen ojämnt skuret och svagt fingersmutsat, monteringsspår i hörnen a tergo, stödlinjer i blyerts delvis bevarade i bilden. Gott skick. Inramad.

 

Proveniens: Lars Lundins (1944-2019) konstsamling, Enskede.

 

Akvarellen överensstämmer i hög grad med det publicerade omslaget, dock med några smärre skillnader / förskjutningar, samt att omslagstexten sattes av förlaget som även lade till underrubriken ”En flodfärd på Tarim”.

 

Sven Hedin (1865-1952) företog sina centralasiatiska expeditioner åren omkring 1900. ”Mot Lop nor” är en postum utgåva, bestående av merparten av de tolv första kapitlen i "Asien, tusen mil på okända vägar" (del 2, 1903).

 

Lop Nor (Lop-nor, Lop Nur) är en uttorkad saltsjö i Xinjiang i nordvästra Kina. Sjön utforskades av Sven Hedin som visade att sjön "vandrade", det vill säga förändrade sitt geografiska läge, i Taklamakanöknen. Sjön minskade successivt i omfång och kan sägas ha torkat ut 1972 även om mindre sjöar och träsk bildas säsongsvis. Sedan 1960-talet har kinesiska Folkets befrielsearmés andra artillerikår genomfört kärnvapenprov i området.

 

Lars Lundin började samla konst i ungdomen på 60-talet i Lund, och fortsatte i Stockholm. Han hade en ovanligt säker blick för de enskilda verkens konstnärliga kvalitet, vilket vävde den röda tråden genom hans stora och breda samling av mestadels svensk 1900-talskonst. Efter hans bortgång 2019 har verk ur samlingen donerats till bl. a. Moderna museet Stockholm, Norrköpings konstmuseum och Malmö konstmuseum.

 

ENGLISH:

 

Watercolour. Preliminary design for the cover design of ”Mot Lop-nor” by Sven Hedin. By Swedish artist Eric Palmquist (1908-1999), closely but not exactly corresponding to the published version (in which the text was set by the publishers). With a few guidelines in pencil, sheet edges a little uneven, some very slight / insignificant finger soiling, traces of glue to top corners on reverse. Very fine. Framed.

 

Sven Hedin (1865-1952) undertoook his expeditions in Central Asia around 1900. ”Mot Lop nor” is a posthumous edition, containing most of the first 12 chapters from "Asien, tusen mil på okända vägar" (part 2, 1903).

Sven Hedin: Mot Lop-nor

SKU: 4878
0,00 krPris
    bottom of page