Palmquist, Eric (1908-1999): Utkast till omslag för ”Mot Lop-nor” av Sven Hedin.

 

Akvarell på tjockt, grängat papper. Osignerad och odate