Mandal, Hj.: Den äldre svenska schacklitteraturen.

 

Boden 1929. 8:o.