Stallarholm, Uno (1894-1974): Gamla Liljeholmsbron, 1926.

 

Etsning. Signerad och daterad i blyerts: ”U. Stallarholm. 26.”, samt i plåten. 19 x 64 cm (plåten), 74,4 x 30,4 cm (bladet). Tryckt på orandat papper. Svagt och jämnt gulnad, några noteringar i blyerts a tergo. Mycket gott skick.

 

Exemplar av den ovanliga första upplagan, 1926. Ett halvsekel senare utgav FiBs konstklubb en ny upplaga i 150 numrerade och stämpelsignerade exemplar (1975).

 

I förgrunden återger Stallarholm resterna av den uråldriga flottbron i trä över Liljeholmsviken med anor från 1600-talet. I bakgrunden ser vi 1915 års provisoriska bro med svängbar broklaff. Två år senare var den ersatt med den nuvarande permanenta Liljeholmsbron, invigd 1928, och med en broklaff som öppnades lodrätt.

 

Den nuvarande Liljeholmsbron föregicks av inte mindre än fem träbroar. Den medeltida vägen till Stockholm söderifrån gick över Skanstull, men på 1600-talet planerades för en värdigare infart till staden över Hornstull. Det stora vattendjupet försvårade dock planen, och frånsett en kortlivad bro på pålar byggd 1660 blev flottbroar lösningen ända fram till 1915, då ytterligare en provisorisk bro invigdes, och som alltså ses i bakgrunden av Stallarholms bild. Den första permanenta bron invigdes 1928 (en av dem som fortfarande är i bruk), följd av en parallell tvillingbro 1