top of page

Frediani, Carl Gustaf: Uplands kyrkiors märckwärdigheter. [1-2, av 3.]

 

Upsala 1725. 4:o. vi + 14 (Bälings härad); + 28 sid. (Hagunda härad).

Tagen ur band, titlesidan med stämpel för Eugène Lewenhaupt. Sid. 8 i Hagunda härad med några prydliga gamla handskrivna kompletteringar till herdaminnet.

Bygdén, sid. 11. Björck & Börjesson 190:5644-5645.

Detta ytterst sällsynta arbete om Upplands kyrkor fullbordades aldrig. Tryckningen började 1725 och första delen innehåller såväl titel som ett kort förord. Andra delen följer omedelbart på den första men slutar abrupt på sid. 28 med kustoden “Aggaholms”. Tredje delen, tryckt tidigast 1734 skulle beskriva “Ulleråkers härads med Upsala Stads-kyrkjor” men handlar uteslutande om Uppsala domkyrka. Den saknas här, som ofta.

 

ENGLISH:

 

Frediani, Carl Gustaf: Uplands kyrkiors märckwärdigheter. [1-2, of 3.]

 

Upsala 1725. 4to. vi + 14 (Bälings härad); + 28 pp. (Hagunda härad). Disbound, stamp of Eugène Lewenhaupt on title.

Bygdén, p. 11. Björck & Börjesson 190:5644-5645.

This extremely rare work on the churches of the Swedish province of Uppland was never completed. Printing began in 1725 and the first part contains both a title-leaf and a short foreword. The second part follows immediately upon the text of the first, but ends abruptly on p. 28 with the catchword “Aggaholms”. Part three (lacking here, as often), printed no earlier than 1734, was to describe “Ulleråkers härads med Upsala Stads-kyrkjor”, but is entirely devoted to the monuments and inscriptions of Uppsala Cathedral.

Uplands kyrkiors märckwärdigheter, 1725

SKU: 4574
2 600,00 krPris
    bottom of page