Antikvariat för utvalda böcker och humaniora. Vi köper och säljer dedikations- & proveniensexemplar, äldre & sällsynta böcker, bokband och handskrifter. Dessutom facklitteratur om konst och design och annan humaniora (historia, personhistoria, topografi m.m.), både enstaka värdefulla böcker och hela samlingar

Konsthandel för äldre svenska teckningar, skisser, grafik och porträtt

Böcker
Konst

BÖCKER

KONST

  • Instagram
  • Facebook

instagram